Egg Mayonnaise Cold Bap

Chicken & Mayo Cold Bap

Tuna - Cheese Cold Bap

Tuna - Mayo Cold Bap

Ham - Tomato Cold Bap

Cheese Cold Bap

Cheese & Pickle Cold Bap

Cheese & Ham & Onion Cold Bap

Prawn Cold Bap

Chicken Tikka Cold Bap

Coronation Chicken Cold Bap

Chicken, Mayo, Bacon Cold Bap