Ham Omelette

Mushroom Omelette

Cheese Omelette

Bacon Omelette

Cheese & Mushroom Omelette

Ham & Cheese Omelette

Bacon & Cheese Omelette

Cheese, Tomato, Onion, Mushroom

Spanish Omelette

Onion, Tomato, Mushroom, Cheese